0901 888 589

CÁC GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP

 

 *** Bảng Giá Các Gói Doanh Nghiệp***

                     Chi Tiết Các Gói Doanh Nghiệp:

  1/ Gói SP100Mbps

 • Tốc độ: 100Mbps
 •  Modem: AC1000F
 • Số lượng thiết bị truy cập: 40 – 50 thiết bị
 • Giá: 550,000đ/Tháng
 • Băng Thông QT : 10,8Mbps

  2/ Gói SP200Mbps

 • Tốc độ: 200Mbps
 •  Modem: AC1000F
 • Số lượng thiết bị truy cập: 80 – 100 thiết bị
 • Giá: 545,000đ/Tháng
 • Băng Thông QT : 10,8Mbps

  3/ Gói SP300Mbps

 • Tốc độ: 300Mbps
 •  Modem: VIGOR2925
 • Số lượng thiết bị truy cập: 150 thiết bị
 • Giá: 1,410,000đ/Tháng
 • Băng Thông QT : 12,6Mbps

  4/ Gói SP400Mbps

 • Tốc độ: 400Mbps
 •  Modem: VIGOR 300B
 • Số lượng thiết bị truy cập: 80 – 120 thiết bị
 • Giá: 8,125,000đ
 • Băng Thông QT : 18,9Mbps