Khuyến Mãi Combo F2

  • Tốc độ 55Mbps Cáp Quang
  • Dung lượng dành cho 25 người sử dụng
  • Trả sau từng tháng phí lắp đặt : 500k 
  • Trả trước 6 Tháng ( 475k * 6T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 1 tháng
  • Trả trước 8 Tháng ( 475k * 8T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 2 tháng
  • Trả trước 12 Tháng ( 475k * 12T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 3 tháng
  • Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND. Hỗ trợ tại nhà