Khuyễn Mãi Combo F4

  • Tốc độ 35Mbps Cáp Quang
  • Dung lượng dành cho 10-15 người sử dụng
  • Trả sau từng tháng phí lắp đặt : 500k
  • Trả trước 6 Tháng ( 270k * 6T ) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 1 tháng
  • Trả trước 8 Tháng ( 270k * 8T ) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 2 tháng
  • Trả trước 12 Tháng ( 270k * 12T ) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 3 tháng
  • Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND. Hỗ trợ tại nhà