Khuyến Mãi Combo F5

  • Tốc độ 27Mbps Cáp Quang
  • Dung lượng dành cho 8-10 người sử dụng
  • Trả sau từng tháng : Phí lắp đặt 500k
  • Trả trước 6 Tháng ( 227k * 6T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 1 tháng
  • Trả trước 8 Tháng ( 227k * 8T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 2 tháng
  • Trả trước 12 Tháng ( 227k * 12T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 3 tháng
  • Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND. Hỗ trợ tại nhà