Khuyến Mãi Combo F6

  • Tốc độ 22Mbps Cáp Quang
  • Dung lượng dành cho 5 người sử dụng
  • Trả sau từng tháng phí lắp đặt 500k
  • Trả trước 6 Tháng ( 200k * 6T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 1 tháng 
  • Trả trước 8 Tháng ( 200k * 6T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 2 tháng 
  • Trả trước 12 Tháng ( 200k * 6T) Miễn phí lắp đặt ( 1 Modem Wifi + 1 đầu thu HD) + tặng 3 tháng 
  • Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND. Hỗ trợ tại nhà.