THANH TOÁN TRUYỀN HÌNH FPT BẰNG VÍ MOMO – XEM TRUYỀN HÌNH VỚI GIÁ O ĐỒNG