Ưu đãi lắp mạng Internet và truyền hình FPT tháng 5/2019 dành cho khách hàng quận 5